เคมีอาหาร
แคลเซี่ยม คลอไรด์ (Calcium Chloride)
แคลเซี่ยม คลอไรด์ (Calcium Chloride)
แคลเซี่ยม คลอไรด์ (Calcium Chloride) - เป็นสารปรุงแต่งอาหารอัตถประโยชน์ เป็นสารที่ไม่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ สามารถนำไปละลายน้ำได้ โดยมีความสามารถในการละลายได้ 59 กรัม ต่อน้ำ 100 ซีซี. ณ. อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส. ในขั้นตอนการละลายต้องใช้ความร้อนช่วย เป็นสารช่วยในการคงตัวในมะเขือเทศกระป๋อง มันฝรั่งและแอปเปิลที่หั่นเป็นชิ้นบางๆ ส่วนในขั้นตอนการอุ่นนมให้ร้อน สารนี้จะถูกใช้ในปริมาณ 0.1% เพื่อปรับสมดุลของเกลือเพื่อป้องกันการจับตัวเป็นก้อนของนมในกระบวนการสเตอริไรเซชั่น นอกจากนี้สารนี้ยังถูกใช้ร่วมกับ ไดโซเดียม อีดีทีเอ เพื่อรักษารสชาติของดอง

รูปตัวอย่างสินค้าเพิ่มเติม ( food_chemical )
รูปสินค้าเพิ่มเติม